Politique de confidentialité

Privacybeleid

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 01/06/2023

Deze privacyverklaring voor S.A.R.L. La Caminada Vielha (‘wij‘, ‘ons‘, of ‘onze‘), beschrijft hoe en waarom we uw informatie kunnen verzamelen, opslaan, gebruiken en/of delen (‘verwerken‘) uw informatie wanneer u gebruik maakt van onze diensten (‘Services‘), zoals wanneer u:

 • Bezoek onze website op https://www.lacaminadavielha.com/nl/, of een website van ons met een link naar deze privacyverklaring.
 • Overleg met ons op andere gerelateerde manieren, waaronder verkoop, marketing of evenementen

Vragen of zorgen? Het lezen van deze privacyverklaring helpt u uw privacyrechten en -keuzes te begrijpen. Als u het niet eens bent met ons beleid en onze praktijken, maak dan geen gebruik van onze services. Als u nog vragen of zorgen hebt, neem dan contact met ons op via info@lacaminadavielha.com.

 
SAMENVATTING VAN KERNPUNTEN

Deze samenvatting bevat de belangrijkste punten uit onze privacyverklaring, maar u kunt meer informatie over elk van deze onderwerpen vinden door te klikken op de koppeling na elk belangrijk punt of door gebruik te maken van onze inhoudsopgave hieronder om het gedeelte te vinden dat u zoekt.

 • Welke persoonlijke gegevens verwerken we? Wanneer u onze services bezoekt, gebruikt of door onze services navigeert, kunnen we persoonlijke gegevens verwerken, afhankelijk van de manier waarop u met ons en de services communiceert, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. Meer informatie over persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt.
 • Verwerken wij gevoelige persoonsgegevens? Wij verwerken geen gevoelige persoonsgegevens.
 • Ontvangen wij informatie van derden? Wij ontvangen geen informatie van derden.
 • Hoe verwerken we uw gegevens? We verwerken uw gegevens om onze Services te leveren, te verbeteren en te beheren, om met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet. Met uw toestemming kunnen we uw gegevens ook verwerken voor andere doeleinden. We verwerken uw gegevens alleen als we een geldige wettelijke reden hebben om dit te doen. Meer informatie over hoe we uw gegevens verwerken.
 • In welke situaties en met welke partijen delen wij persoonlijke gegevens? Wij kunnen gegevens delen in specifieke situaties en met specifieke derden. Lees meer over wanneer en met wie we uw persoonlijke gegevens delen.
 • Hoe beschermen we uw gegevens? We hebben organisatorische en technische processen en procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Geen enkele elektronische transmissie via het internet of informatieopslagtechnologie kan echter als 100% veilig worden gegarandeerd, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiliging te omzeilen en uw gegevens op ongepaste wijze te verzamelen, openen, stelen of wijzigen. Meer informatie over hoe we uw gegevens veilig houden.
 • Wat zijn uw rechten? Afhankelijk van waar u zich bevindt, kan de toepasselijke privacywetgeving betekenen dat u bepaalde rechten hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Lees meer over uw privacyrechten.
 • Hoe oefent u uw rechten uit?De eenvoudigste manier om uw rechten uit te oefenen is door een verzoek voor toegang tot gegevens in te dienen of door contact met ons op te nemen. We zullen elk verzoek in overweging nemen en opvolgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wilt u meer weten over wat we doen met de informatie die we verzamelen? lees de volledige privacyverklaring.

 1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

Persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt

In het kort: Wij verzamelen persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt..

We verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u aangeeft geïnteresseerd te zijn in informatie over ons of onze producten en Diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de Diensten, of anderszins wanneer u contact met ons opneemt.

Gevoelige informatie. Wij verwerken geen gevoelige informatie.

Betalingsgegevens. Wij kunnen gegevens verzamelen die nodig zijn om uw betaling te verwerken als u aankopen doet, zoals het nummer van uw betaalinstrument en de beveiligingscode die aan uw betaalinstrument is gekoppeld. Alle betalingsgegevens worden opgeslagen door Paypal, Stripe, iDeal en Bancontact. U vindt hun privacyverklaring(en) hier:

https://www.paypal.com/us/legalhub/privacy-full
 https://stripe.com/en-fr/privacy
 https://www.ideal.nl/en/privacy-cookie-statement/
https://www.bancontactpayconiq.com/files/privacy.pdf.

Alle persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, moeten juist, volledig en nauwkeurig zijn en u moet ons op de hoogte stellen van wijzigingen in dergelijke persoonlijke gegevens.

Automatisch verzamelde informatie

In het kort: Sommige gegevens, zoals uw IP-adres (Internet Protocol) en/of browser- en apparaatkenmerken, worden automatisch verzameld wanneer u onze services bezoekt.

We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer je de Services bezoekt, gebruikt of er doorheen navigeert. Deze informatie onthult niet je specifieke identiteit (zoals je naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals je IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL’s, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer je onze Services gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is voornamelijk nodig om de veiligheid en werking van onze Services te handhaven en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Zoals veel bedrijven verzamelen we ook informatie via cookies en soortgelijke technologieën. Meer informatie hierover vindt u in onze Cookie Notice: https://www.lacaminadavielha.com/nl/cookiebeleid/.

De informatie die we verzamelen omvat:

 • Log- en gebruiksgegevens. Log- en gebruiksgegevens zijn servicegerelateerde, diagnostische, gebruiks- en prestatiegegevens die onze servers automatisch verzamelen wanneer u onze Services opent of gebruikt en die we vastleggen in logbestanden. Afhankelijk van de manier waarop u met ons communiceert, kunnen deze loggegevens uw IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en -instellingen en informatie over uw activiteit in de Services (zoals de datum-/tijdstempels die aan uw gebruik zijn gekoppeld, bekeken pagina’s en bestanden, zoekopdrachten en andere acties die u uitvoert, zoals welke functies u gebruikt), informatie over apparaatgebeurtenissen (zoals systeemactiviteit, foutrapporten (soms ‘crash dumps’ genoemd) en hardware-instellingen) bevatten.
 • Apparaatgegevens. Wij verzamelen apparaatgegevens, zoals informatie over uw computer, telefoon, tablet of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services. Afhankelijk van het gebruikte apparaat kunnen deze apparaatgegevens informatie bevatten zoals uw IP-adres (of proxyserver), apparaat- en applicatie-identificatienummers, locatie, browsertype, hardwaremodel, internetserviceprovider en/of mobiele provider, besturingssysteem en informatie over de systeemconfiguratie.
 • Locatiegegevens. We verzamelen locatiegegevens, zoals informatie over de locatie van uw apparaat, die zowel nauwkeurig als onnauwkeurig kan zijn. Hoeveel gegevens we verzamelen, is afhankelijk van het type en de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services. We kunnen bijvoorbeeld GPS en andere technologieën gebruiken om geolocatiegegevens te verzamelen die ons je huidige locatie vertellen (op basis van je IP-adres). Je kunt ervoor kiezen ons niet toe te staan deze informatie te verzamelen door de toegang tot de informatie te weigeren of door de Locatie-instelling op je apparaat uit te schakelen. Als u ervoor kiest om u af te melden, is het echter mogelijk dat u bepaalde aspecten van de Services niet kunt gebruiken.
 1. HOE VERWERKEN WE UW INFORMATIE?
In het kort: Wij verwerken uw gegevens om onze Services te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet. Met uw toestemming kunnen we uw gegevens ook voor andere doeleinden verwerken.Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om verschillende redenen, afhankelijk van hoe u omgaat met onze Diensten, waaronder:
 • Om diensten aan de gebruiker te leveren en de levering ervan te vergemakkelijken. Wij kunnen uw gegevens verwerken om u de gevraagde dienst te leveren.
 • Om te reageren op vragen van gebruikers/ondersteuning te bieden aan gebruikers. We kunnen uw gegevens verwerken om te reageren op uw vragen en om eventuele problemen op te lossen die u hebt met de gevraagde service.
 • Om u administratieve informatie te sturen Wij kunnen uw gegevens verwerken om u informatie te sturen over onze producten en diensten, wijzigingen in onze voorwaarden en ons beleid en andere soortgelijke informatie.
 • Om communicatie tussen gebruikers mogelijk te maken. Wij kunnen uw gegevens verwerken als u een van onze aanbiedingen gebruikt waarmee u met een andere gebruiker kunt communiceren.
 • Om een vitaal belang van een persoon te redden of te beschermen. We kunnen uw gegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is om een vitaal belang van een persoon te redden of te beschermen, zoals om schade te voorkomen.
 1. WELKE JURIDISCHE GRONDSLAGEN BETREKKEN WIJ OM UW INFORMATIE TE VERWERKEN?

In het kort: Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is en wij een geldige wettelijke reden (d.w.z. rechtsgrondslag) hebben om dit te doen onder de toepasselijke wetgeving, zoals met uw toestemming, om te voldoen aan wetgeving, om u diensten te verlenen om onze contractuele verplichtingen aan te gaan of na te komen, om uw rechten te beschermen of om onze legitieme zakelijke belangen te behartigen.

Als u zich in de EU of het VK bevindt, is dit gedeelte op u van toepassing.

De General Data Protection Regulation (GDPR) en de GDPR in het Verenigd Koninkrijk verplichten ons om de geldige rechtsgrondslagen uit te leggen waarop we ons baseren om uw persoonlijke gegevens te verwerken. We kunnen ons baseren op de volgende rechtsgronden om uw persoonlijke gegevens te verwerken:

 • Toestemming. Wij kunnen uw gegevens verwerken als u ons toestemming hebt gegeven (d.w.z. toestemming) om uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te gebruiken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Meer informatie over uw toestemming intrekken.

 • Uitvoeren van een contract. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen, met inbegrip van het leveren van onze diensten of op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract met u.

 • Wettelijke verplichtingen. Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals om samen te werken met een wetshandhavingsinstantie of regelgevende instantie, onze wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen, of uw gegevens openbaar te maken als bewijs in een rechtszaak waarbij wij betrokken zijn.

 • Vitale belangen. Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om uw vitale belangen of de vitale belangen van een derde partij te beschermen, zoals situaties waarin sprake is van een potentiële bedreiging van de veiligheid van een persoon.

Als u zich in Canada bevindt, is dit gedeelte op u van toepassing.

Wij kunnen uw gegevens verwerken als u ons specifieke toestemming hebt gegeven (d.w.z. uitdrukkelijke toestemming) om uw persoonsgegevens te gebruiken voor een specifiek doel, of in situaties waarin uw toestemming kan worden afgeleid (d.w.z. impliciete toestemming). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

In sommige uitzonderlijke gevallen kan het ons onder de toepasselijke wetgeving wettelijk zijn toegestaan om uw gegevens te verwerken zonder uw toestemming, bijvoorbeeld:

 • Als het verzamelen duidelijk in het belang van een individu is en toestemming niet tijdig kan worden verkregen
 • Voor onderzoeken en opsporing en preventie van fraude
 • Voor zakelijke transacties mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan
 • Als het in een getuigenverklaring staat en het verzamelen noodzakelijk is om een verzekeringsclaim te beoordelen, te verwerken of af te wikkelen
 • Voor identificatie van gewonde, zieke of overleden personen en communicatie met nabestaanden
 • Als we redelijke gronden hebben om aan te nemen dat een persoon het slachtoffer is, is of kan worden van financieel misbruik
 • Als redelijkerwijs te verwachten is dat verzameling en gebruik met toestemming de beschikbaarheid of juistheid van de informatie in gevaar zou brengen en de verzameling redelijk is voor doeleinden die verband houden met het onderzoeken van een schending van een overeenkomst of een overtreding van de wetten van Canada of een provincie
 • Als openbaarmaking nodig is om te voldoen aan een dagvaarding, bevelschrift, gerechtelijk bevel of regels van de rechtbank met betrekking tot de productie van gegevens
 • Als de informatie is geproduceerd door een individu in de loop van zijn of haar werk, bedrijf of beroep en de verzameling in overeenstemming is met de doeleinden waarvoor de informatie is geproduceerd
 • Als de collectie uitsluitend voor journalistieke, artistieke of literaire doeleinden is
 • Als de informatie openbaar beschikbaar is en wordt gespecificeerd door de regelgeving
 1. WANNEER EN MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

In het kort: We kunnen gegevens delen in specifieke situaties die in dit gedeelte worden beschreven en/of met de volgende derden.

Het is mogelijk dat we uw persoonlijke gegevens in de volgende situaties moeten delen:

 • Bedrijfsoverdracht. We kunnen uw gegevens delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons bedrijf of een deel daarvan aan een ander bedrijf.

 • Wanneer we Google Maps Platform API’s gebruiken. We kunnen uw gegevens delen met bepaalde Google Maps Platform API’s (bijvoorbeeld Google Maps API, Places API).

.

 1. WIJ GEBRUIKEN COOKIES EN ANDERE TRACKING-TECHNOLOGIE?

In het kort: We kunnen cookies en andere volgtechnologieën gebruiken om uw gegevens te verzamelen en op te slaan.

We kunnen cookies en vergelijkbare traceringstechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot informatie of deze op te slaan. Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, vindt u in onze Cookie Notice: https://www.lacaminadavielha.com/nl/cookiebeleid/.

 1. HOE LANG WIJ U INFORMATIE BEWAREN?

In het kort: Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden te verwezenlijken, tenzij anderszins wettelijk vereist.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen bewaren zolang dat nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk vereist of toegestaan is (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten).

Wanneer we geen legitieme zakelijke noodzaak meer hebben om je persoonlijke gegevens te verwerken, zullen we deze gegevens verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat je persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-up archieven), zullen we je persoonlijke gegevens veilig opslaan en afschermen van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

 1. HOE BEVEILIGEN WIJ UW INFORMATIE?

In het kort: Wij streven ernaar uw persoonlijke gegevens te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

We hebben gepaste en redelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Ondanks onze voorzorgsmaatregelen en inspanningen om je informatie te beveiligen, kan echter geen enkele elektronische overdracht via het internet of informatieopslagtechnologie worden gegarandeerd als 100% veilig, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiliging te verslaan en je informatie op ongepaste wijze te verzamelen, openen, stelen of wijzigen. Hoewel we ons best doen om je persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie van en naar onze Services op eigen risico. U dient de Services alleen binnen een beveiligde omgeving te gebruiken.

 1. VERZAMELEN WIJ INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN??

In het kort: We verzamelen niet bewust gegevens van en verkopen niet aan kinderen jonger dan 18 jaar.

We vragen niet bewust om gegevens van of verkopen niet aan kinderen jonger dan 18 jaar. Door de Services te gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent of dat u de ouder of voogd van een dergelijke minderjarige bent en toestemming geeft voor het gebruik van de Services door een dergelijke minderjarige. Als we ontdekken dat persoonlijke gegevens van gebruikers jonger dan 18 jaar zijn verzameld, zullen we de account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze administratie te verwijderen. Als u zich bewust wordt van gegevens die we mogelijk hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via info@lacaminadavielha.com.

 1. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

In het kort: In sommige regio’s, zoals de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk (VK), Zwitserland en Canada, hebt u rechten waarmee u meer toegang hebt tot en controle kunt uitoefenen over uw persoonlijke gegevens. U kunt uw account op elk gewenst moment bekijken, wijzigen of beëindigen.

In sommige regio’s (zoals de EER, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Canada) hebt u bepaalde rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te vragen tot uw persoonlijke informatie en een kopie ervan te verkrijgen, (ii) om rectificatie of wissing aan te vragen; (iii) om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken; (vi) indien van toepassing, op gegevensportabiliteit; en (vii) om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming. In bepaalde omstandigheden kunt u ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een dergelijk verzoek indienen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in het gedeelte ‘HOE KAN JE CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE MEDEDELING?‘ hieronder.

We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als u zich in de EER of het VK bevindt en u denkt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van uw lidstaat of gegevensbeschermingsautoriteit van het VK.

Als u zich in Zwitserland bevindt, kunt u contact opnemen met de Federale commissaris voor gegevensbescherming en informatie.

Uw toestemming intrekken: Als wij vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken, waarbij het, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kan gaan om uitdrukkelijke en/of impliciete toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in het gedeelte ‘HOE KAN JE CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE MEDEDELING?‘ hieronder.

Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan, noch, indien het toepasselijk recht dit toestaat, op de verwerking van uw persoonsgegevens op andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming.

Cookies en soortgelijke technologieën: De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u daar de voorkeur aan geeft, kunt u uw browser meestal zo instellen dat cookies worden verwijderd of geweigerd. Als u ervoor kiest cookies te verwijderen of cookies te weigeren, kan dit invloed hebben op bepaalde functies of services van onze Services. Zie voor meer informatie onze Cookie Notice: https://www.lacaminadavielha.com/nl/cookiebeleid/.

Als u vragen of opmerkingen hebt over uw privacyrechten, kunt u een e-mail sturen naar info@lacaminadavielha.com.

 1. CONTROLES VOOR DO-NOT-TRACK-FUNCTIES

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties hebben een Do-Not-Track (‘DNT’) functie of instelling die je kunt activeren om je privacyvoorkeur aan te geven om te voorkomen dat gegevens over je online surfactiviteiten worden gemonitord en verzameld. Op dit moment is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen. Daarom reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of andere mechanismen die automatisch uw keuze doorgeven om niet online gevolgd te worden. Als er een standaard voor online tracking wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we je in een herziene versie van deze privacyverklaring informeren over die praktijk.

 1. HEBBEN INWONERS VAN DE VERENIGDE STATEN SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

In het kort: Als u inwoner bent van , krijgt u specifieke rechten met betrekking tot de toegang tot uw persoonlijke gegevens.

 • Welke categorieën persoonlijke gegevens verzamelen we?
  Wij hebben de volgende categorieën persoonlijke gegevens verzameld in de afgelopen twaalf (12) maanden:
CategorieVoorbeeldenVerzameld
A. IdentificatiemiddelenContactgegevens, zoals echte naam, alias, postadres, telefoonnummer of mobiel nummer, unieke persoonlijke identificatiecode, online identificatiecode, internetprotocoladres, e-mailadres en accountnaamNEE
B. Beschermde classificatiekenmerken onder staats- of federale wetgevingGender en geboortedatumNEE
C. Commerciële informatieTransactie-informatie, aankoopgeschiedenis, financiële gegevens en betalingsinformatieNEE
D. Biometrische informatieVingerafdrukken en stemafdrukkenNEE
E. Internet of soortgelijke netwerkactiviteitenBrowsinggeschiedenis, zoekgeschiedenis, online gedrag, interessegegevens en interacties met onze en andere websites, applicaties, systemen en advertentiesNEE
F. GeolocatiegegevensLocatie apparaatNEE
G. Audio, elektronische, visuele, thermische, olfactorische of soortgelijke informatieFoto’s en audio-, video- of gespreksopnamen die zijn gemaakt in verband met onze bedrijfsactiviteitenNEE
H. Beroeps- of arbeidsgerelateerde informatieBedrijfsgegevens om u onze diensten op bedrijfsniveau te kunnen leveren of functietitel, werkgeschiedenis en beroepskwalificaties als u bij ons solliciteertNEE
I. Informatie over onderwijsStudentenadministratie en adresgegevensNEE
J. Conclusies getrokken uit verzamelde persoonlijke informatieInferenties die worden getrokken uit een van de verzamelde persoonlijke gegevens hierboven om een profiel of samenvatting te maken over bijvoorbeeld de voorkeuren en kenmerken van een persoonNEE
K. Gevoelige persoonlijke informatie NEE

Wij kunnen ook andere persoonlijke gegevens buiten deze categorieën verzamelen in gevallen waarin u persoonlijk, online, telefonisch of per post met ons communiceert in het kader van:

  • Hulp ontvangen via onze klantenondersteuningskanalen;
  • Deelname aan klantenenquêtes of prijsvragen; en
  • Hulp bij de levering van onze Services en om te reageren op uw vragen.
 • Hoe gebruiken en delen wij uw persoonlijke gegevens? Lees meer over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken in het gedeelte ‘HOE VERWERKEN WIJ UW INFORMATIE?’

 • Worden uw gegevens met anderen gedeeld? Wij kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan onze serviceproviders op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen ons en elke serviceprovider. Meer informatie over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens openbaar maken, vindt u in het gedeelte ‘WANNE EN MET WIE DELEN WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?‘We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor onze eigen zakelijke doeleinden, zoals intern onderzoek voor technologische ontwikkeling en demonstratie. Dit wordt niet beschouwd als ‘verkoop’ van uw persoonlijke gegevens.

  We hebben in de afgelopen twaalf (12) maanden geen persoonlijke informatie openbaar gemaakt, verkocht of gedeeld met derden voor zakelijke of commerciële doeleinden. We zullen in de toekomst geen persoonlijke informatie verkopen of delen die toebehoort aan websitebezoekers, gebruikers en andere consumenten.

 1. HEBBEN ANDERE REGIO’S SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

In het kort: Je hebt mogelijk aanvullende rechten op basis van het land waarin je woont.

Australië en Nieuw-Zeeland

Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens onder de verplichtingen en voorwaarden van de Australische Privacy Act 1988 en de Nieuw-Zeelandse Privacy Act 2020 (Privacy Act).

Deze privacyverklaring voldoet aan de vereisten voor kennisgeving zoals gedefinieerd in beide Privacywetten, in het bijzonder: welke persoonlijke gegevens we van u verzamelen, uit welke bronnen, voor welke doeleinden, en andere ontvangers van uw persoonlijke gegevens.

Als u de persoonlijke gegevens die nodig zijn om het toepasselijke doel te bereiken niet wilt verstrekken, kan dit ons vermogen om onze diensten te leveren beïnvloeden, in het bijzonder:

 • de producten of diensten aanbieden die je wilt
 • antwoorden op of helpen met uw verzoeken

U hebt te allen tijde het recht om inzage in of correctie van uw persoonsgegevens te vragen. U kunt een dergelijk verzoek indienen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die zijn vermeld in het gedeelte ‘Hoe kunt u de gegevens die wij van u verzamelen bekijken, bijwerken of wissen?

Als u van mening bent dat wij uw persoonlijke gegevens onrechtmatig verwerken, hebt u het recht om een klacht in te dienen over een schending van de Australische privacybeginselen bij het Bureau van de Australische Information Commissioner en een schending van de Nieuw-Zeelandse privacybeginselen bij het Bureau van de Nieuw-Zeelandse Privacycommissaris.


Republiek Zuid-Afrika

U hebt te allen tijde het recht om inzage in of correctie van uw persoonsgegevens te vragen. U kunt een dergelijk verzoek indienen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in het gedeelte ‘Hoe KUNT U DE GEGEVENS BEKIJKEN, BIJWERKEN OF WISSELEN DIE WIJ VAN U VERZAMELEN?‘.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met een klacht met betrekking tot onze verwerking van persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met het kantoor van de toezichthouder, waarvan de gegevens zijn:

De regelgevende instantie voor informatie (Zuid-Afrika)

Algemene vragen: enquiries@inforegulator.org.za

Klachten (POPIA/PAIA formulier 5 invullen): PAIAComplaints@inforegulator.org.za & POPIAComplaints@inforegulator.org.za

 1. MAKEN WE UPDATES VAN DEZE AANWIJZING?

In het kort: Ja, we zullen deze kennisgeving zo nodig bijwerken om te blijven voldoen aan de relevante wetgeving.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte ‘Herziene’ datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. Als we wezenlijke veranderingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door op een prominente plaats een kennisgeving van dergelijke veranderingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw gegevens beschermen.

 1. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze kennisgeving, kunt u een e-mail sturen naar info@lacaminadavielha.com of contact met ons opnemen via de post:

S.A.R.L. La Caminada Vielha
5 Barri d’amont, 09110 Montaillou, Frankrijk

 1. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN BEKIJKEN, BEWERKEN OF VERWIJDEREN?

Op basis van de toepasselijke wetgeving van uw land hebt u mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, om die gegevens te wijzigen of om ze te verwijderen. Om een verzoek in te dienen om uw persoonlijke gegevens in te zien, bij te werken of te verwijderen, kunt u een e-mail sturen naar info@lacaminadavielha.com.