"Al joun del jujomen, ton boldro peiro coumo orgen"

- Op de dag des oordeels zal de steen evenveel waard zijn als geld -

Geschiedenis
L'incontournable donjon de Montaillou
Geschiedenis

Een geschiedkundig overzicht

De regio staat bekend om zijn cultuur en rijke geschiedenis Vooral de Katharen hebben in deze bergen een blijvende stempel gedrukt. Hun verhalen weerklinken nog steeds in de ruïnes van de vele kastelen. Lees verder voor een inzicht in wat het betekende om een Kathar te zijn – of beter gezegd een « Bonhomme ».

Aktivitäten

Eerstesteenlegging

De Katharen waren een religieuze groepering die in de 11e eeuw in Europa verschenen. Vermeldt onder verschillende namen en plaatsen hebben katholieken eeuwenlang gedebatteerd over de vraag of zij al dan niet christelijke ketters waren of zelfs geen christenen. Katharen noemden zichzelf eenvoudigweg christenen. De religie bloeide op in de Languedoc, wat nu overeenkomt met de Occitanië. Destijds bekend om zijn rijke cultuur, tolerantie en liberalisme, wortelde het katharisme er en kreeg het in de loop van de 12e eeuw meer aanhangers. In het begin van de 13e eeuw vormde het waarschijnlijk de religieuze meerderheid van de regio.

Geschiedenis

Kathaarse overtuigingen

Katharen waren dualisten, die in twee principes geloofden. De goede God die alle immateriële dingen had geschapen. En zijn tegenstander die alle materiële dingen had geschapen, inclusief de wereld en alles wat zich daarin bevond. Men geloofde dat mensen gevangen genomen zielen xzren die gevangen zaten in een tuniek van materieel vlees. 

Dit leidde tot een aantal logische implicaties. Hoe minder men geconfronteerd werd met het kwaad en de materiële dingen, hoe beter. Gezien conceptie resulteerde in een nieuwe gevangen ziel, werd die als slecht werd beschouwd. De geslachten werden als gelijkwaardig beschouwd en ze weigerden dierlijke producten te eten (behalve vis). Het huwelijk was dus waardeloos en ze hadden geen bezwaar tegen anticonceptie, euthanasie of zelfmoord. Hoewel ze een kerkelijke hiërarchie hanteerden en ceremonies hielden, verwierpen ze elk idee van het priesterschap. Omdat er geen deugd was, hadden reproducties van het kruis, kerkgebouwen, relikwieën, juwelen en geld geen enkele waarde.

Aktivitäten

Problemen in’t paradijs

Dit stond in groot contrast met het geloof van de rooms-katholieke kerk. Aan de kant van de katharen manifesteerde dit zich in het belachelijk maken van de katholieke leer en praktijken, het niet betalen van tienden en het karakteriseren van de katholieke kerk als de “Kerk van de Wolven” , die de god van het kwaad, die deze wereld heeft geschapen, aanbidden.

Door de steun van de adel of op zijn minst getolereerd te worden en de groeiende populariteit, vooral onder theologisch geletterden, was dit gênant voor de rooms-katholieke kerk. Daarom beschuldigden zij de Katharen van ketterij en verklaarden zij dat zij tot de “Synagoge van Satan” behoorden. Toen de opvallende propaganda geen succes bleek te hebben, bleef er slechts één optie over – de Albigenzische Kruistocht, die in latere fases de Koninklijke Kruistocht werd toen de Koningen van Frankrijk het overnam.

Aktivitäten

Het einde van een tijdperk

Vanaf het begin van de 13e eeuw werd een twee generaties durende terreuroorlog gevoerd tegen de inheemse bevolking en hun heersers. Naar schatting werden een half miljoen mensen afgeslacht, zowel katholieken als katharen. De graven van Toulouse en hun bondgenoten werden onteigend en vernederd, hun land werd later geannexeerd door Frankrijk. Lokale heersers werden vervangen door relatieve barbaren. Minderheden werden ingewijd, de cultuur van de troubadours ging verloren, het leren van leken werd ontmoedigd, het lezen van de bijbel werd een hoofdmisdaad en tienden werden afgedwongen.

De Languedoc begon zijn lange weg van de rijkste regio met de belangrijkste literaire taal van Europa tot de armste regio van Frankrijk, waar alleen nog maar een regionaal dialect werd gesproken. Er wordt gezegd dat het katharisme kort na het einde van de 14e eeuw werd uitgeroeid. Voor de Roomse katholieke Kerk bewijst dit dat een aanhoudende campagne van genocide werkte. Het precedent van een interne kruistocht binnen het christendom en de machinerie van de eerste moderne politiestaat werd later gereconstrueerd voor andere inquisities en genociden.

Geschiedenis

Het verband met Montaillou

Montaillou wordt beschouwd als het laatste Katharenbastion. In de 14e eeuw herleefde de religie in deze kleine gemeente, destijds in het onafhankelijke graafschap Foix (nu Ariège). In 1309 werden alle dorpelingen gearresteerd en gevangen gezet in Carcassonne op bevel van de inquisitie van de stad.

De rechter was de bisschop van Pamiers, Jacques Fournier. Hij stond bekend als een bekwame inquisiteur en voerde een strenge jacht op de laatste overgebleven katharen alsook op hen die het katholieke geloof in twijfel trokken. Uniek was zijn belangstelling voor de grondbeginselen van de katharen, waarbij hij nauwgezet zijn ondervragingen en de dagelijkse routines van de plaatselijke bevolking bijhield. De katholieke autoriteiten prezen hem hiervoor, wat hem ertoe bracht jaren later tot kardinaal en uiteindelijk tot paus te worden gekozen. Dit laatste heeft bijgrdragen aan het bewaren van zijn archief in de (geheime) bibliotheek van het Vaticaan. Deze stukken vormen de basis van een microhistorisch werk van Emmanuel Le Roy Ladurie dat Montaillou in detail analyseert van 1294 tot 1324, waardoor het een bekende plaats in de geschiedenis inneemt.

Geschiedenis

Geschiedenis in de maak

Vandaag de dag domineren de overblijfselen van het feodale kasteel nog steeds het dorp. Hoewel het betere dagen heeft gekend, is het een echt Katharenkasteel en geen Frans kasteel. Na de publicatie van het boek van Emmanuel Le Roy Ladurie kreeg het dorp internationale bekendheid en werd een 3 jaar durend opgravingenprogramma geautoriseerd door de staat.

Andere opmerkelijke gebouwen zijn de kapel van Notre Dame des Carnesses , een kleine middeleeuwse Romaanse kerk op de bodem van het dorp, nog steeds omgeven door het kerkhof. De kerk van Notre Dame de Montaillou, in het centrum van het dorp, werd gebouwd in de 17e eeuw en gerestaureerd in de 19e eeuw na een zware brand.

Met dank aan © Copyright Apa Poux voor de toestemming om bovenstaande afbeeldingen te gebruiken.